Corporate Governance

Executive Directors

Mr. Tan Jiefu (Chairman)

Mr. Yip Tak Yin Parkson (Deputy Chairman)

Mr. Wan Jingan

Mr. Xu Zhifeng

Mr. Zhou Guohua

 

Non-executive Directors

Mr. Chan Shun yee

 

Independent Non-executive Directors

Mr. Su Rujia

Mr. Wong Tat Yan Paul

Mr. Wang Edward Xu

 

Audit Committee

Mr. Wong Tat Yan Paul (Chairman)

Mr. Su Rujia

Mr. Wang Edward Xu

 

Remuneration Committee

Mr. Wong Tat Yan Paul (Chairman)

Mr. Su Rujia

Mr. Wang Edward Xu